ZESPÓŁ AKROBACYJNY ORLIK
Historia

ROK 1998

Przygotowania w powietrzu do pierwszych pokazów rozpoczęły się w marcu. Pierwsze loty były wielką zagadką, czy w ogóle uda się wykonać akrobację grupową na Orliku, samolocie przecież w ogóle nie stworzonym do tego typu zadań. Czas naglił, szkolenie posuwało się w szybkim tempie. W połowie kwietnia było już wiadomo, że Zespół Akrobacyjny „ORLIK” wzbije się w powietrze! Piloci mieli za sobą około 100 treningów w powietrzu.
W tym czasie brakowało jeszcze najważniejszego - ...programu pokazu. Pierwszy program pokazu dla pięciu samolotów „stworzyli” sami piloci podczas spotkania towarzyskiego przy „grilu” na małej działce majora Sowy.

POKAZY 1998 rok:
Góraszka, Fairford (Anglia), Dęblin, Radom (przelot).

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 1998:
1. Lider – mjr pil. Janusz Borkowski
2. Slot (zamykający) – mjr pil. Andrzej Sowa
3. Prawy prowadzony – kpt. pil. Zbigniew Kosterna
4. Lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
ppłk pil. Marek Bylinka – Dowódca 60 LPSz,
ppłk pil. Ireneusz Fibingier – manager zespołu, Kierownik Lotów
ppłk pil. Zbigniew Blechacz – Pilot Instruktor

 

ROK 1999

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 1999 to:
1. Lider – mjr pil. Janusz Borkowski
2. Slot (zamykający) – mjr pil. Andrzej Sowa
3. Prawy prowadzony – kpt. pil. Zbigniew Kosterna
4. Lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK” to:
ppłk pil. Marek Bylinka – d-ca 60-go pułku
ppłk pil. Ireneusz Fibingier – manager zespołu, Kierownik Lotów

 

ROK 2000

 Pojawiają się plany rozbudowy Zespołu. Treningi rozpoczyna ppor. pil. Dariusz Stachurski.

Pokazy 2000 rok:
Góraszka, Dęblin, Dijon (Francja), Biggin Hill i Plymouth (Anglia), Ostrawa (Czechy)

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2000 to:
1. Lide – mjr pil. Janusz Borkowski
2. Slot (zamykający) – mjr pil. Andrzej Sowa
3. Prawy prowadzony – kpt. pil. Zbigniew Kosterna
4. Lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK” to:
3. ppłk pil. Marek Bylinka – Dowódca pułku, Kierownik Lotów
4. ppłk pil. Ireneusz Fibingier – manager Zespołu i Kierownik Lotów

 

ROK 2001

Z dniem 1 stycznia po rozformowaniu 60 LPSz w Radomiu zostaje zawiązany 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Z początkiem roku przed Zespołem staje nowe zadanie: powiększyć ugrupowanie do 7 samolotów. Stworzono nową wiązankę pilotażu. W lutym naukę akrobacji grupowej rozpoczęli kpt. pil. Piotr Jabłoński, por. pil. Dariusz Stachurski (zastąpił płk A. Sowę na pozycji zamykającego) oraz por. pil. Sławomir Chojnacki.
Piloci Zespołu realizują proces przygotowań do sezonu pokazowego oraz równocześnie szkolą podchorążych WSOSP. Powiększenie Zespołu dało możliwość urozmaicenia pokazu o nowe elementy pilotażu oraz uczyniło cały spektakl bardziej „zwartym” i widowiskowym.

Pokazy 2001 rok:
Góraszka, Leeuwarden (Holandia), Hradec Kralowe (Czechy), Radom

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2001 to:
1. Lider – mjr pil. Janusz Borkowski
2. Slot (zamykający) – por. pil. Dariusz Stachurski
3. I prawy prowadzony – kpt. pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Piotr Jabłoński
5. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK” to:
ppłk pil. Marek Bylinka – Kierownik Lotów
ppłk pil. Ireneusz Fibingier – manager Zespołu

 

 

ROK 2002

Zespół występuje w składzie siedmiu maszyn.

Pokazy 2002 rok:
Góraszka (Polska), Gilze-Rijen (Holandia), Radom

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2002 to:
1. Lider – mjr pil. Janusz Borkowski
2. Slot (zamykający) – por. pil. Dariusz Stachurski
3. I prawy prowadzony – kpt. pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Piotr Jabłoński
7. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie zespołu „ORLIK” to: />ppłk pil. Marek Bylinka – Kierownik Lotów
ppłk pil. Ireneusz Fibingier – manager Zespołu
ppłk pil. Arkadiusz Leśniewski – Kierownik Lotów

 

ROK 2003

 Zespół Akrobacyjny „ORLIK“ będzie stanowił odrębną Eskadrę w strukturze 2OSzL Radom. Zadaniem pilotów tej eskadry nie będzie jak dotychczas szkolenie podchorążych, lecz przygotowanie się na jak najwyższym poziomie do pokazów lotniczych. Dowódcą Eskadry Pokazowej zostaje ppłk pil. Dariusz Kleczaj.
Od tego roku Zespół Akrobacyjny „ORLIK“ będzie liczył 9 samolotów. Rozpoczęli treningi dwaj nowi piloci: kpt. pil. Olgierd Szerksznis oraz por. pil. Krzysztof Kidacki. Konieczne było wykonanie ponad 50-ciu treningów, aby przygotować się do akrobacji tak liczną formacją.
Zespół gościł włoskiego fotografa Lugino Caliaro. Wykonano dwa loty podczas których Pan Caliaro fotografował z pokładu Orlika formacje podczas akrobacji.

Pokazy 2003 rok:
Dęblin, Góraszka, Twenthe (Holandia), Evreaux (Francja), Katowice, Koksijde (Belgia), Leszno, Pruszcz Gdański, Radom, Lubin.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2003 to:
1. Lider – mjr pil. Janusz Borkowski
2. Slot (zamykający) – por. pil. Dariusz Stachurski
3. I prawy prowadzony – kpt. pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Piotr Jabłoński
7. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Kierownik Lotów (D-ca 2 OszL) – ppłk pil. Marek Bylinka
Dowódca Zespołu – ppłk. pil. Dariusz Kleczaj
Pilot Zapasowy – por. pil. Sławomir Chojnacki
Komentator oraz manager – kpt. pil. Dariusz Sarnecki
Kierownik Lotów – mjr pil. Arkadiusz Leśniewski

 

ROK 2004

 W lutym 2004 roku z „ORLIKÓW” odszedł Lider mjr Janusz Borkowski. Objął On wyższe stanowisko służbowe w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Spowodowało to konieczność wyboru nowego Lidera. Majora Borkowskiego zastąpił por. Dariusz Stachurski, który dotychczas latał na pozycji w środku ugrupowania (Slot).
Z końcem marca 2004 r. Zespół rozpoczyna treningi do pokazów. Wprowadzane są nieznaczne modernizacje do programu z roku poprzedniego. Główny nacisk położono jednak na „zgrywanie” podczas lotów akrobacyjnych w ugrupowaniu 9-ciu samolotów.
Wykonywane są również loty z fotografem Mariuszem Adamskim, który przygotowuje materiał zdjęciowy do licznych publikacji o Zespole.
Lotami indywidualnymi i w składzie pary cykl przeszkolenia na pilota Zespołu rozpoczynają por. pil. Robert Osys oraz por. pil. Michał Chmara.

Pokazy 2004 rok:
Góraszka, Avord (Francja), Kowno (Litwa), Kętrzyn, Pruszcz Gdański, Brno (Czechy).

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2004 to:
1. Lider – por.pil. Dariusz Stachurski
2. Slot – ppłk pil. Andrzej Sowa
3. I prawy prowadzony – mjr pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Piotr Jabłoński
7. Prawy prowadzony - tył – kpt. pil. Olgierd Szerksznis
8. Lewy prowadzony - tył – por. pil. Krzysztof Kidacki
9. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu – ppłk.pil. Dariusz Kleczaj
Komentator oraz manager – kpt.pil. Dariusz Sarnecki
Kierownik Lotów – mjr pil. Arkadiusz Leśniewski

 

ROK 2005

Przygotowania do sezonu rozpoczęto już w styczniu. Piloci Zespołu odbyli szkolenie kondycyjne w WOSZK w Zakopanem by po powrocie zasiąść do samolotów. Trening w powietrzu rozpoczęto w marcu.
Podczas treningów szczególny nacisk kładzie się na przeszkolenie por. Roberta Osysa. Zastąpi On w czerwcu kpt. Szerksznisa, który rozstanie się z Eskadrą na pół roku (wyjazd na kurs do USA).
W maju Dowódca Eskadry Pokazowej ppłk Dariusz Kleczaj kończy służbę wojskową.
14 czerwca na długo pozostanie w pamięci pilotów. Podjęto pierwszą próbę wykonania pętli dziewięcioma samolotami w ugrupowaniu DIAMENT. Próba zakończyła się całkowitym sukcesem.
W sierpniu grupa po raz pierwszy wykonała lądowanie w składzie 9 samolotów jednocześnie.
Podczas Air Show Radom 2005 wykonany zostanie przelot połączonej grupy 8 Iskier Zespołu Biało-Czerwone Iskry oraz 8 „Orlików”. Samoloty utworzą na niebie formację w kształcie szachownicy. W przelocie wezmą udział: PIERWSZY ROMB:.1.por.D.Stachurski, 2.mjrZ.Kosterna, 3.kpt.A.Bielas, 4por.K.Kidacki; DRUGI ROMB:1.ppłkA.Sowa, 2.kpt.P.Jabłoński, 3.por.S.Chojnacki, 4.kpt.D.Stańczyk; Prowadzący ugrupowanie – por. D. Stachurski.

Pokazy 2005 rok:
Salamanca (Hiszpania), Mińsk Mazowiecki, Góraszka, Dęblin, Waddington (Anglia), Kętrzyn, Radom, Mirosławiec, Lubin, Pruszcz Gdański, Tanagra (Grecja).

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2005 to:
1. Lider – por.pil. Dariusz Stachurski
2. Slot – ppłk pil. Andrzej Sowa
3. I prawy prowadzony – mjr pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Piotr Jabłoński
7. Prawy prowadzony - tył – kpt. pil. Olgierd Szerksznis
8. Lewy prowadzony - tył – por. pil. Krzysztof Kidacki
9. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu – ppłk.pil. Dariusz Kleczaj (do końca maja)
Komentator oraz manager – kpt.pil. Dariusz Sarnecki
Kierownik Lotów – mjr pil. Arkadiusz Leśniewski
Pilot szkolony – por. pil. Robert Osys
Pilot szkolony – por. pil. Michał ChmaraROK 2007
Po rocznej przerwie (w drugiej połowie lipca 2007 roku) zapada decyzja o wznowieniu treningów Zespołu w składzie 7miu samolotów. Zostaje sporządzona dokumentacja i ...w górę! Piloci starają się jak tyko mogą by szybko wrócić do lotniczej formy z lat poprzednich.
Zapada decyzja o wdrożeniu do zespołu dwóch PZL-130 TC-II , wyposażonych w kanadyjski silnik PT6A (zajmą pozycje zewnętrzne w ugrupowaniach).
Z Zespołu odchodzi kpt. pil. Dariusz Sarnecki. Wszyscy są bardzo wdzięczni za jego ogromny wkład pracy podczas organizacji przelotów i pokazów.

Pokazy 2007 rok:
Warszawa (przelot), Radom.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2007 to:
1. Lider – kpt. pil. Dariusz Stachurski
2. Slot – kpt. pil. Olgierd Szerksznis
3. I prawy prowadzony – mjr pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Artur Bielas
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki
7. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu i Kierownik Lotów – ppłk pil. Arkadiusz Leśniewski
Pilot Zapasowy – ppłk pil. Andrzej Sowa
Pilot Zapasowy – kpt. pil. Robert Osys
Pilot Zapasowy – por. pil. Michał Chmara
Komentator – por. pil. Michał Anielak


ROK 2008

 Z początkiem roku wszystko wskazuje, że Zespół będzie trenował i zaplanowne będą wyloty. Z końcem stycznia służbę wojskową zakończył kpt. Artur Bielas.
Treningi rozpoczęły się w lutym. Do zespołu dołączyli por. Michał Anielak i por. Michał Czerwiec. Treningi kontynuuje por. Michał Chmara.

Pokazy 2008 rok:
Krosno, Pratica Di Mare (Włochy), Góraszka, Piestany (Słowacja), Warszawa (przelot), Radom Piastów, Katowice Muchowiec, Warszawa (przelot), Mińsk Mazowiecki, Radom.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2008:
1. Lider – kpt. pil. Dariusz Stachurski
2. Slot – kpt. pil. Olgierd Szerksznis
3. I prawy prowadzony – mjr pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – por. pil. Michał Chmara
5. II prawy prowadzony – por. pil. Sławomir Chojnacki
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki
7. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Pilot zapasowy, Instruktor pilot – kpt. pil. Piotr Jabłoński
Pilot zapasowy – kpt. pil. Robert Osys
Komentator pokazów, manager – kpt. pil. Dariusz Sarnecki
Fotograf – por.pil. Adam Ginalski
Po powrocie z Włoch miejsce por. Chojnackiego zajmie (już do końca sezonu) kpt Osys.

 

ROK 2009

 Po kilku treningach, które rozpoczęły się wraz z początkiem maja, Zespół był gotowy do pokazów w składzie 7 samolotów. Z przyczyn sprzętowych wszystkie pokazy odbyły się w takiej właśnie formacji. Wyjątek stanowić miało Air Show Radom 2009, na który to pokaz gotowych było 9 maszyn, jednak zła pogoda i katastrofa SU-27 uniemożliwiły start do pokazu zarówno w sobotę, jak i niedzielę.
Treningi przygotowujące rozpoczęli por. Krzysztof Janik oraz por. Robert Paciorek.
Treningi kontynuuje por. Michał Czerwiec.

Pokazy 2009 rok:
Piestany (Słowacja), Zeltweg (Austria), Waddington (Anglia), Tukums (Łotwa), Radom Piastów, Warszawa (przelot), Radom.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2009 to:
1. Lider – kpt.pil. Dariusz Stachurski
2. Slot – kpt. pil. Olgierd Szerksznis
3. I prawy prowadzony – mjr pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – por. pil. Michał Chmara
5. II prawy prowadzony – por.pil.Michał Anielak
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki
7. Prawy prowadzony - tył – kpt. pil. Robert Osys
8. Lewy prowadzony - tył – kpt. pil. Piotr Jabłoński
9. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu, instruktor pilot – ppłk pil. Arkadiusz Leśniewski
Instruktor Pilot – ppłk pil. Andrzej Sowa
Pilot rezerwowy – por. pil. Sławomir Chojnacki
Komentator – por. pil. Adam Ginalski
Nawigator Zespołu – kpt. pil. Olgierd Szerksznis
Nawigator zespołu, manager – kpt. pil. Dariusz Sarnecki

 

ROK 2011

Po rocznej przerwie Zespół wznowił treningi w składzie 7miu samolotów, kładąc szczególny nacisk na przygotowanie do Air Show w Radomiu.
Z Zespołem pożegnał się kpt. pil. Olgierd Szerksznis, który objął stanowisko służbowe w Dowództwie Sił Powietrznych (DSP).

Pokazy 2011 rok:
Warszawa (przelot), Radom, Hradec Kralove (Czechy)

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2011:
1. Lider – kpt.pil. Dariusz Stachurski
2. Slot – por. pil. Michał Czerwiec
3. I prawy prowadzony – mjr pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Piotr Jabłoński
5. II prawy prowadzony – por.pil.Michał Anielak
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki
7. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu – ppłk pil. Arkadiusz Leśniewski
Pilot zapasowy – kpt. pil. Robert Osys
Instruktor Pilot – kpt. pil. Sławomir Chojnacki
Komentator – por. pil. Adam Ginalski


ROK 2012
Zespół wznowił treningi w składzie 6-ciu samolotów. Z Zespołem pożegnał się kpt. pil. Piotr JABŁOŃSKI, który objął stanowisko służbowe w Dowództwie Sił Powietrznych (DSP).

Pokazy 2012 roku:
Warszawa (przelot), Radom, Hradec Kralove (Czechy),Francja(Lille), Wielka Brytania (Waddington), Słowacja

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2012:
1. Lider – kpt.pil. Dariusz Stachurski
2. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk
3. I prawy prowadzony – por. pil. Michał Czerwiec
4. I lewy prowadzony – kpt. pil. Robert Osys
5. II prawy prowadzony – por.pil.Michał Anielak
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu – ppłk pil. Arkadiusz Leśniewski
Pilot trenujący – por. pil. Robert Paciorek
Pilot trenujący – por. pil. Bartosz Niegrzybowski
Pilot trenujący – por. pil. Sebastian Kwiecień
Komentator – por. pil. Adam Ginalski

 

ROK 2013
Zespół wznowił treningi w składzie 8-iu samolotów. Z Zespołem pożegnał się kpt. pil. Robert OSYS, który objął stanowisko służbowe w Dowództwie Sił Powietrznych (DSP).
Dowódcą zespołu za ppłk. pil. Arkadiusza LEŚNIEWSKIEGO został prowadzący kpt. pil. Dariusz STACHURSKI.

Pokazy 2013 roku:
Kraków (przelot), Piła (odwołany ze względu na warunki atmosferyczne), Radom, Leszno, Włocławek, Bukareszt (odwołany przez organizatora), Giżycko, Radom, Warszawa (odwołany przez organizatora), Nowy Sącz - Łososina Dolna, Nowy Targ, Radom - Air Show, Włocławek, Warszawa Bemowo (odwołany ze względu na warunki atmosferyczne), Ateny, Dęblin.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2013:
1. Lider – kpt.pil. Dariusz Stachurski
2. Solo – kpt. pil. Dariusz Stańczyk
3. I prawy prowadzony – ppłk. pil. Zbigniew Kosterna
4. I lewy prowadzony – por. pil. Michał Czerwiec
5. II prawy prowadzony – kpt.pil.Michał Anielak
6. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki
7. Prawy zamykający – por. pil. Bartosz Niegrzybowski
8. Lewy zamykający – kpt. pil. Robert Paciorek

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu – kpt.pil. Dariusz Stachurski
Pilot trenujący – por. pil. Sebastian Kwiecień
Komentator – por. pil. Adam Ginalski


ROK 2014
Zespół wznowił treningi w składzie 7-iu samolotów. Z wykonywaniem lotów w Z. A. ORLIK pożegnał się ppłk. pil. Zbigniew Kosterna oraz mjr pil. Dariusz Stańczyk. Na pozycji prawoskrzydłowego ppłk. pil. Z. kosternę zastąpił kpt. pil. Sebastian Kwiecień. Na pozycji SOLO mjr pil. Dariusza Stańczyka zastąpił kpt. pil. Michał Anielak.

Pokazy 2014 roku:
Mińsk Mazowiecki, Radom, Świdwin, Leszno, Fairford, Tallin-Amari, Kętrzyn, Nowy Sącz - Łososina Dolna, Nowy Targ, Dęblin, Wrocław, Ateny, Madryt.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK” w sezonie 2014:
1. Lider – kpt.pil. Dariusz Stachurski
2. I prawy prowadzony – kpt. pil. Sebastian Kwiecień
3. I lewy prowadzony – kpt. pil. Michał Czerwiec
4. Solo / II prawy prowadzony– kpt. pil. Michał Anielak
5. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki
6. Prawy zamykający / II prawy prowadzony – por. pil. Bartosz Niegrzybowski
7. Lewy zamykający / II lewy prowadzony – kpt. pil. Robert Paciorek

Pozostali członkowie Zespołu „ORLIK”:
Dowódca Zespołu – kpt.pil. Dariusz Stachurski
Komentator – ppor. pil. Krzysztof Łysakowski
Kamerzysta – ppor. pil. Ariel Adamski

 

 

ROK 2015

Zespól wznowił treningi w składzie 8-iu samolotów. Z lotami w składzie Z. A, ORLIK pożegnał się kpt. pil. Michał Czerwiec. Na pozycji lewoskrzydłowego kpt. pil. Michała Czerwca zastąpił kpt. pil. Robert Paciorek. Formacja zyskała dwóch świeżo wyszkolonych pilotów – prawego zamykającego por. pil. Krzysztofa Łysakowskiego oraz lewego zamykającego por. pil. Sebastiana Rajchela.

Pokazy w 2015 roku:

Inowrocław, Pruszcz Gdański, Dęblin, Kraków-Czyżyny, Sliac, Łask, Ateny, Ostrava, Malta, Szczytno.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK”:

 1. Lider – kpt. pil. Dariusz Stachurski

 2. I prawy prowadzony – kpt. pil. Sebastian Kwiecień

 3. I lewy prowadzony – kpt. pil. Robert Paciorek

 4. II prawy prowadzony/solista – kpt. pil. Michał Anielak

 5. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki

 6. Prawy zamykający – por. pil. Krzysztof Łysakowski

 7. Lewy zamykający – ppor. pil. Sebastian Rajchel

 8. Zamykający – por. pil. Bartosz Niegrzybowski

Pozostali członkowie Zespołu:

Dowódca Zespołu – kpt. pil. Dariusz Stachurski

Pilot zapasowy – por. pil. Tomasz Litwinek

Instruktor pilot – ppłk pil. Zbigniew Kosterna

Instruktor pilot – mjr pil. Dariusz Stańczyk

Instruktor pilot – ppłk pil. Piotr Jabłoński

Komentator/kamerzysta – por. pil. Ariel Adamski

Komentator/kamerzysta – ppor. pil. Jakub Krych

Komentator/kamerzysta – ppor. pil. Małgorzata Pawelec

 

 

ROK 2016

Zespól wznowił treningi w składzie 7-iu samolotów. Z lotami pokazowymi w składzie Z. A. ORLIK pożegnał się kpt. pil. Sebastian Kwiecień, którego to na pozycji prawego prowadzonego zastąpił kpt. Robert Paciorek. Szkolenie do lotów w składzie Zespołu rozpoczął por. pil. Ariel Adamski.

Pokazy w 2016 roku:

Inowroclaw, Poznań, Powidz, Leszno, Rzeszów, Yeovilton, Fairford, Siemirowice, Krzesiny Bielsko-Biała, Zeltweg, Kazimierz Dolny, Mielec, Łososina.

 

 

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK”:

 1. Lider – mjr pil. Dariusz Stachurski

 2. I prawy prowadzony – por. pil. Krzysztof Łysakowski

 3. I lewy prowadzony – kpt. pil. Robert Paciorek

 4. II prawy prowadzony/solista – kpt. pil. Michał Anielak

 5. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki

 6. Prawy zamykający –kpt. pil. Bartosz Niegrzybowski

 7. Lewy zamykający – ppor. pil. Sebastian Rajchel

Pozostali członkowie Zespołu:

Dowódca Zespołu – mjr pil. Dariusz Stachurski

Instruktor pilot – ppłk pil. Zbigniew Kosterna

Instruktor pilot – mjr pil. Dariusz Stańczyk

Instruktor pilot – ppłk pil. Piotr Jabłoński

Instruktor pilot – kpt. pil. Sebastian Kwiecień

Pilot szkolony – por. pil. Ariel Adamski

Komentator – por. pil. Jakub Krych

Komentator – por. pil. Małgorzata Pawelec

Kamerzysta – Jacek Osiński

 

ROK 2017

Zespól rozpoczął sezon treningami w składzie 7-iu samolotów. W połowie roku na szkolenie instruktorskie do USA wyjechał por. Sebastian Rajchel, którego to na pozycji lewego zamykającego zastąpił por. pil. Tomasz Litwinek.

W związku z realizacją przez 42. BLSz dużej ilości różnorodnych zadań we wrześniowych pokazach zagranicznych w m. Lleida (Hiszpania) i m. Ostrava (Czechy) zespół reprezentował solista kpt. pil. Michał Anielak wykonując wiązankę pilotażu indywidualnego na samolocie ORLIK. Sezon 2017 zakończono w jesiennej listopadowej scenerii wspólnym lotem 5 Orlików za samolotem CASA-295, czyli tzw. sesją fotograficzną Air to Air, której wstępne efekty można było oglądać w programach informacyjnych TVP oraz TVN.

Pokazy w 2017 roku:

Inowrocław, Wrocław, Mińsk Mazowiecki, Pruszcz Gdański, Toruń, Kętrzyn, Dęblin, Radom, Ostrava, Lleida, Gliwice, Warszawa.

Piloci Zespołu Akrobacyjnego „ORLIK”:

 1. Lider – mjr pil. Dariusz Stachurski

 2. I prawy prowadzony – por. pil. Krzysztof Łysakowski

 3. I lewy prowadzony – kpt. pil. Robert Paciorek

 4. II prawy prowadzony/solista – kpt. pil. Michał Anielak

 5. II lewy prowadzony – kpt. pil. Krzysztof Kidacki

 6. Prawy zamykający – kpt. pil. Bartosz Niegrzybowski

 7. Lewy zamykający – por. pil. Sebastian Rajchel/por. pil. Tomasz Litwinek

 

Pozostali członkowie Zespołu:

Dowódca Zespołu – mjr pil. Dariusz Stachurski

Instruktor pilot – ppłk pil. Zbigniew Kosterna

Instruktor pilot – mjr pil. Dariusz Stańczyk

Pilot szkolony/komentator – por. pil. Jakub Krych

Komentator – por. pil. Małgorzata Pawelec

Kamerzysta – Jacek Osiński

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych