ZESPÓŁ AKROBACYJNY ORLIK
Na 2017 r. kalendarz nie został jeszcze ustalony

L.p.  Data(Date) Miejsce(City) Rodzaj pokazu (Type of display)
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych